Huisregels

Welkom bij het Roastineer Hotel & Steakhouse


Om uw verblijf in ons huis zo aangenaam mogelijk te maken zijn er huisregels die u hieronder kunt vinden. Overtredingen van de huisregels worden direct doorgegeven aan de politie en de gast wordt de toegang tot het hotel ontzegd.


Instructies van medewerkers moeten worden opgevolgd.
Breng de eigenaren en/of het personeel zo snel mogelijk op de hoogte in geval van brand. Volg bij brand de instructies van het personeel op.
Huisdieren zijn alleen toegestaan in het hotel met toestemming van het personeel.
Maak geen lawaai tussen 22.00 uur en 07.00 uur.
Het gebruik van drugs is in het gehele hotel verboden.
Ongewenste intimiteit wordt niet getolereerd.
Het hotel moet schoon worden gehouden.
Roken is verboden in het gehele hotel (kamers, bar, restaurant, etc.).
Overtreding van het rookverbod levert een boete op van € 150,00, zie onze algemene voorwaarden voor eventueel bijkomende kosten.
Schade aan de kamer, aan de inventaris of aan versieringen alsmede diefstal vallen onder de verantwoordelijkheid van de dader of de contactpersoon.
Het is niet toegestaan meubels te verplaatsen in de hotelkamer. Het gebruik van vuur en kaarsen in de hotelkamer is verboden.
De medewerkers van het hotel zijn bevoegd om u uit het hotel te zetten als u de huisregels of wettelijke voorschriften overtreedt. Als u het hotel wegens een overtreding moet verlaten, krijgt u geen restitutie.
De kamer moet op de dag van vertrek om 10.00 uur en in het weekend om 11.00 uur verlaten zijn. Geef de sleutel terug aan de bar. Bij verlies van de sleutel brengen wij € 35,00 in rekening.
U kunt is ons restaurant eten. Het is daarom niet toegestaan om eigen drank en eten mee te nemen in het hotel zonder toestemming van ons personeel. Als u naar onze mening te veel heeft gedronken, kunnen we u geen alcoholische dranken schenken.
U bent verantwoordelijk voor uw eigen eigendommen. Het hotel is niet aansprakelijk in geval van schade, verlies of diefstal.
Het is niet toegestaan om zelf meegebrachte elektrische apparaten, zoals koffieautomaten, verwarmingsplaten, koelboxen etc., in de kamer te gebruiken.
Bij klachten kunt u contact opnemen met de eigenaren zodat wij u kunnen helpen.
In geval van nood dient u altijd de instructies van het personeel op te volgen.
The Roastineer Hotel behoudt zich het recht voor om indien nodig uw reservering te wijzigen of te annuleren.
Het Roastineer Hotel heeft het recht om u uit het hotel te zetten als u zich niet in het huis aan de regels houd.